Renowacja Nepomucena – lokalizacja etap 3

Dnia 19 października 2017 roku wykonano trzeci (ostatni) etap umiejscowienia odrestaurowanego pomnika św. Jana Nepomucena w sołectwie Czadrów.

Podczas pierwszego etapu przetransportowano i posadowiono na wykonanym wcześniej podłożu z betonu cokół postumentu. Dnia wczorajszego został przetransportowany postument, na którym dzisiaj została umieszczona figura św. Jana Nepomucena.Jan Nepomucen uważany był za patrona dobrej spowiedzi i spowiedników. Miał chronić przed wzburzoną wodą i powodziami, stąd jego pomniki ustawiane były często przy mostach i nad wodą. Nepomuki występują w wielu postaciach: od wyrafinowanych barokowych rzeźb do ludowych świątków. Znajdujący się w Czadrowie, kamienny barokowy Jan Nepomucen jest jednym z piękniejszych w regionie. Datuje się go na 1867 rok. Postać wraz z pomnikiem ma 320 cm.

Pomnik był usytuowany na skarpie przy drodze wjazdowej na fermę drobiu w sołectwie Czadrów. Groziło jemu całkowite zniszczenie. Dzięki Stowarzyszeniu Brama Czadrowska i uzyskanej dotacji z Urzędu Gminy Kamienna Góra w ramach zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego został odrestaurowany i otrzymał nową lokalizację.

Już niebawem dzięki wsparciu mieszkańców zostanie również zagospodarowany teren wokół pomnika. Prace te muszą być jednak ustalone z właścicielem gruntu.

Cały proces renowacji jest prezentowany na naszym portalu w tagach nepomucen i na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem czadrowskinepomuk.wordpress.com.

WAŻNE!

Opiekę nad pomnikiem sprawuje Stowarzyszenie Brama Czadrowska. Kategorycznie zabrania się malowania pomnika farbami. Powłoka malarska jest dla kamienia bardzo szkodliwa, gdyż uniemożliwia swobodne wysychanie i sprzyja powstaniu zniszczeń związanych z działaniem wody. Warstwa farby dla piaskowca stanowi bardzo niekorzystną barierę i utrudnia odparowywanie. To sprzyja intensywnemu rozwojowi bakterii, grzybów, mchu i innych.
W przypadku wspomnianych zachowań prosimy o niezwłoczne powiadomienie kierownictwa Stowarzyszenia Brama Czadrowska:
Artur Kubieniec – prezes nr tel. 695 932 603
Wioletta Żłobicka – wiceprezes nr tel. 600 213 718

Share

Zobacz inne

2 Thoughts to “Renowacja Nepomucena – lokalizacja etap 3”

  1. Ade

    Panie Arturze, przesyłam podziękowanie dla Pana i dla wszystkich, którzy przyczynili się, by czadrowski Nepomucen odzyskał blask i stał się piękną naszą małą architekturą sakralną.
    Pozdrawiam Pana

Leave a Comment