Renowacja Krzyża – Podziękowanie

Zakończył się proces renowacji Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów.

Przypominamy iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska przygotowało wniosek i uzyskało wsparcie finansowe od Urzędu Gminy Kamienna Góra na realizację zadania publicznego.

Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska była renowacja krzyża przydrożnego w ramach realizacji zadania w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne stanowią nieodłączny element krajobrazu naszego regionu. Wszystkie pomniki historii znajdujące się w sołectwie Czadrów są zlokalizowane na prywatnych posesjach z wyjątkiem krzyża przydrożnego, który został odrestaurowany. Zlokalizowany w pasie drogowym przy drodze głównej biegnącej przez Czadrów (3468D) naprzeciwko posesji nr 22, był w coraz bardziej złym stanie technicznym. Stowarzyszenie Brama Czadrowska zaprosiło do współpracy wykwalifikowanych pracowników, dzięki którym była możliwość uratowania tej niewielkiej budowli kultu religijnego znajdującej się w Czadrowie.

Poniższa galeria obrazuje stan przed i po renowacji pomnika.
Cały proces renowacji dostępny tutaj.

Stowarzyszenie Brama Czadrowska działa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy Kamienna Góra, ze szczególnym uwzględnieniem sołectwa Czadrów.
Pamiętaj, że możesz przekazać na rzecz stowarzyszenia dowolną kwotę, jak również przekazać 1% podatku. Każda wpłata pomoże zrealizować zadania w sołectwie Czadrów.

Dane stowarzyszenia wraz z numerem rachunku bankowego dostępne tutaj.
Spis zrealizowanych zadań dostępny tutaj.

Dziękuję wymienionym za wsparcie i zaangażowanie w odrestaurowanie pomnika: Urząd Gminy Kamienna Góra, Robert Mikołajczyk, Grzegorz Mikołajczyk, Dariusz Jarecki, Adam Mazur, Marian Majcher, Marcin Krzyżak, Tomasz Janik, Jerzy Malinowski, Radosław Stochmal, Grzegorz Stochmal.

Dziękuję
Prezes Stowarzyszenia Brama Czadrowska
Artur Kubieniec

79298
79299
79300

Share

Zobacz inne

Leave a Comment