Renowacja Krzyża

Dnia 11 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów.

Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra.

Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów.

Kolejną wykonaną pracą było m.in. mechaniczne usunięcie spękanych i uszkodzonych spoin oraz usunięcie pozostałości po farbie, doprowadzając pomnik do pierwotnego stanu.

Będziemy informować o kolejnych pracach.

Wszystkie wpisy dotyczące prac remontowych Krzyża dostępne w tagach renowacja krzyża.

PS
Poszukujemy jakichkolwiek informacji na temat powodu postawienia w tym miejscu Krzyża.

Napis na dolnej części postumentu stanowił w tłumaczeniu „Wzniesiony przez właściciela gospodarstwa rolnego Jana Heincela i jego żonę Magdalenę”.

Niestety z powodu długoletniego braku remontu napis jest już bardzo skruszony i nieczytelny.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment