Remont mostu w Czadrowie zakończony

Dnia 26 lipca 2018 roku zakończył się odbiór końcowy inwestycji polegającej na generalnym remoncie motu w ciągu drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów (droga na fermę drobiu).

Prace obejmowały rozbiórkę starej płyty mostu i konstrukcji przyczółków, oraz wykonanie ich na nowo, położenie nawierzchni na moście, montaż barier i poręczy, brukowanie dna rzeki pod mostem.

W ramach prac okazało się także, że konieczne jest wykonanie nowych fundamentów betonowych pod przyczółki, bowiem istniejący od kilkudziesięciu lat most, był posadowiony bezpośrednio na gruncie kamienno-żwirowym, co znacząco obniżało jego wytrzymałość.

Dzięki inwestycji most znacząco zyskał na atrakcyjności wizualnej, ale co ważniejsze – na parametrach technicznych. Poprawa stanu technicznego umożliwi przejazd większych tonażowo pojazdów niż dotychczas.

Remont mostu był możliwy dzięki prowadzonej od blisko dwóch lat polityki modernizacji tego rodzaju obiektów inżynieryjnych, ważnych ze względu na kluczową rolę w komunikacji drogowej.

Koszt realizacji robót budowlanych w ramach tej inwestycji został w całości finansowany z budżetu gminy Kamienna Góra.

Więcej informacji o inwestycjach w tagach remonty.Share

Zobacz inne

Leave a Comment