Remont kościoła pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku

Trwają prace remontowe kościoła pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku uważanego za kolebkę krzeszowskiego opactwa. Jak pokazują kolejne odkrycia była to ostatnia chwila na podjęcie prac ratunkowych. W dużej części zostały wymienione zniszczone i nadwątlone zębem czasu elementy konstrukcji, wymieniono deskowanie na południowej stronie dachu i pokryto tę połać papą. Obecnie prace trwają na północnej części. Specjalistycznej i ciężkiej pracy nie ułatwiają pogarszające się warunki atmosferyczne. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec listopada br.

Do grona współfinansujących zadanie dołączyła Fundacja KGHM Polska Miedź.

Przypominamy, iż do tej pory dotację przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (fundusz kościelny) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Kościół w Krzeszówku pamięta czasy fundacji przez księżną Annę klasztoru Benedyktynów i posiada niezwykle cenne elementy wyposażenia, które przeniesiono z rozebranego gotyckiego kościoła opackiego w Krzeszowie w roku 1728. Ołtarze są autorstwa warsztatu Georga Schröttera. W ołtarzu głównym z 1701 roku umieszczono obraz z wizerunkiem patrona świątyni św. Wawrzyńca. Ozdobą ołtarza jest późnogotycka figura Maryi oraz barokowe posągi Józefa, Anny, Katarzyny i Barbary. W ołtarzu bocznym z 1686 roku znajduje się obraz Georga W. J. Neunhertza Matka Boska błogosławiąca cystersów. Wśród zróżnicowanego wyposażenia znajdują się również gotyckie rzeźby Grupy Ukrzyżowania z poł. XV w., drewniana ambona z I poł. XVIII w., barokowa figura Chrystusa z XVII w., krucyfiksy oraz barokowe obrazy olejne. Obok kościoła znajduje się barokowa plebania z 1733 roku. Kościół jest wpisany na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Krzeszówek jest prawdopodobną lokalizacją klasztoru benedyktyńskiego założonego w 1242 roku przez księżną Annę, wdowę po Henryku II Pobożnym. Do 1810 roku należał do krzeszowskich cystersów. Kościół św. Wawrzyńca jest budowlą gotycką, rozbudowaną w stylu renesansowym za opata Caspara II Eberta w latach 1588 – 91 portal zachodni, wieżę oraz o nawę północą z kaplicą i zakrystią. Mistrzem budowlanym był Andreas Gebert. Świątynia jest orientowana, z poligonalnym prezbiterium, o oszkarpowanej bryle i oknami ozdobionymi gotyckimi maswerkami.

Świątynia poza tym, iż jest użytkowana jako obiekt kultu religijnego i nawiedzana przez wiernych, to jest również miejscem turystycznym, odwiedzanym przez kilka tysięcy osób rocznie. Zawdzięcza to przede wszystkim położeniu na Zachodnio-Południowym Szlaku Cysterskim. W przyszłości planowane są tu koncerty organowe jak również prelekcje i sympozja w dziedzinach: muzyka organowa, śląska sztuka baroku.

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku jest dziedzictwem o znaczeniu ponadregionalnym, elementem tradycji i historii Krzeszowa, miejscem mającym znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju społecznego i kulturalnego, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej. W świątyni przechowywane są dzieła wybitych artystów.

Każdy kto chce wspomóc prace remontowe może dokonać wpłaty na poniższe konto bankowe:

Parafia Rzymskokatolicka w Krzeszowie
pl. Jana Pawła II 1, 58-405 Krzeszów
BZ WBK 14 1090 1942 0000 0001 0783 8640
z dopiskiem: Remont KrzeszówekShare

Zobacz inne

Leave a Comment