Remont kościoła pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku

Przypominamy, iż nadal są zbierane środki na prace konserwatorskie i inne roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku.

Dotychczas dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jak również ofiarności parafian i dobrodziejów udało się przeprowadzić I etap remontu konstrukcji dachowej i pokrycia wieży.

Przez szereg lat mimo starań kolejnych gospodarzy, w skutek braku funduszy, zabytek ulegał destrukcji. Pilnego remontu wymagają również mury zewnętrzne kościoła.

Osoby zainteresowane wparciem finansowym prac konserwatorskich kościoła pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku mogą się kontaktować z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie tel. 75 742 32 79.Kościół w Krzeszówku pamięta czasy fundacji przez księżną Annę klasztoru Benedyktynów i posiada niezwykle cenne elementy wyposażenia, które przeniesiono z rozebranego gotyckiego kościoła opackiego w Krzeszowie w roku 1728. Ołtarze są autorstwa warsztatu Georga Schröttera. W ołtarzu głównym z 1701 roku umieszczono obraz z wizerunkiem patrona świątyni św. Wawrzyńca. Ozdobą ołtarza jest późnogotycka figura Maryi oraz barokowe posągi Józefa, Anny, Katarzyny i Barbary. W ołtarzu bocznym z 1686 roku znajduje się obraz Georga W. J. Neunhertza Matka Boska błogosławiąca cystersów. Wśród zróżnicowanego wyposażenia znajdują się również gotyckie rzeźby Grupy Ukrzyżowania z poł. XV w., drewniana ambona z I poł. XVIII w., barokowa figura Chrystusa z XVII w., krucyfiksy oraz barokowe obrazy olejne. Obok kościoła znajduje się barokowa plebania z 1733 roku. Kościół jest wpisany na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Krzeszówek jest prawdopodobną lokalizacją klasztoru benedyktyńskiego założonego w 1242 roku przez księżną Annę, wdowę po Henryku II Pobożnym. Do 1810 roku należał do krzeszowskich cystersów. Kościół św. Wawrzyńca jest budowlą gotycką, rozbudowaną w stylu renesansowym za opata Caspara II Eberta w latach 1588 – 91 portal zachodni, wieżę oraz o nawę północą z kaplicą i zakrystią. Mistrzem budowlanym był Andreas Gebert. Świątynia jest orientowana, z poligonalnym prezbiterium, o oszkarpowanej bryle i oknami ozdobionymi gotyckimi maswerkami.

Świątynia poza tym, iż jest użytkowana jako obiekt kultu religijnego i nawiedzana przez wiernych, to jest również miejscem turystycznym, odwiedzanym przez kilka tysięcy osób rocznie. Zawdzięcza to przede wszystkim położeniu na Zachodnio-Południowym Szlaku Cysterskim. W przyszłości planowane są tu koncerty organowe jak również prelekcje i sympozja w dziedzinach: muzyka organowa, śląska sztuka baroku.

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku jest dziedzictwem o znaczeniu ponadregionalnym, elementem tradycji i historii Krzeszowa, miejscem mającym znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju społecznego i kulturalnego, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej. W świątyni przechowywane są dzieła wybitych artystów.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment