Remont drogi Czadrów-Krzeszów

Trwa remont w zakresie drogi powiatowej 3477D Czadrów – Krzeszów. W tzw. dolnym Czadrowie i dolnym Krzeszowie występują utrudnienia w ruchu. Prace prowadzone są zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, którą prezentowaliśmy tutaj.

Wartość zadania to 6 796 685,59 zł. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409,59 zł pochodzą z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000,00 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra.

Obecnie prowadzone są prace na pierwszym odcinku na ul. Cysterskiej w Krzeszowie. Na przełomie lipca i sierpnia br. na przedmiotowej trasie planowane jest położenie pierwszej warstwy masy bitumicznej.

W ostatnim tygodniu lipca rozpoczną się prace na moście w ciągu ul. Cysterskiej w Krzeszowie (przy ul. Zielnej), w związku z powyższym przejazd przez most zostanie zamknięty. Objazd będzie odbywał się ul. Zielną do ul. Świętej Anny.

Na pozostałym odcinku drogi trwają prace przygotowawcze tj. sprzątanie po wycince drzew, ścinka poboczy, czyszczenie rowów.

Planowany termin zakończenia zadania to początek grudnia br.

Więcej informacji i postęp prac przebudowy tego odcinka drogi prezentujemy tutaj.
Zobacz również inne inwestycje prowadzone w regionie, które prezentujemy tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment