Relikwie św. Walentego wyeksponowane w bazylice

Przypominamy, że do dnia 17 lutego 2019 roku w bazylice zostały w sposób szczególny wyeksponowane relikwie św. Walentego, uważanego za patrona zakochanych.

Na co dzień relikwie znajdują się w Mauzoleum Piastów Śląskich w ołtarzu św. Jadwigi w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

Św. Walenty – biskup i męczennik (III w.) orędownik podczas ciężkich chorób (szczególnie psychicznych i epilepsji) oraz patron zakochanych. W ikonografii przedstawiany jest jako kapłan w ornacie, z kielichem w lewej ręce, a z mieczem w prawej, także w stroju biskupa uzdrawiającego chłopca z padaczki.

Pozyskanie przez opata Petrusa II Keylicha relikwii św. Walentego, które znajdują się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, nie było działaniem planowym. Razem ze św. Walentym przywieziono również relikwie św. Fortunata. Dokument potwierdzający ich autentyczność datowany jest na 4 lipca 1685 rok. Odręczny dopisek na jego odwrocie poświadcza jego przywiezienie na Śląsk, a dnia 8 listopada 1790 roku autentyczność relikwii potwierdził ówczesny sufragan wrocławski Anton Ferdinand von Rothkirch und Panten. Ze względu również na lakowe pieczęcie opata Petrusa, można stwierdzić, że to właśnie w 1790 roku relikwie św. Walentego zostały umieszczone w kaplicy św. Jadwigi w krzeszowskim Mauzoleum Piastów.

Zobacz inne

Leave a Comment