Referendum nie będzie

Postanowieniem z dnia 13 października br. Komisarz Wyborczy odrzucił wniosek mieszkańców powiatu kamiennogórskiego o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Kamiennogórskiego przed upływem kadencji, z powodu:

1) zebrania niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających wniosek;
2) niewywiązania się z obowiązku wskazanego w art. 13 ust. 1 ustawy, to jest podania przez inicjatora referendum do wiadomości mieszkańców powiatu kamiennogórskiego przedmiotu zamierzonego referendum poprzez ogłoszenie w prasie codziennej
ogólnodostępnej na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Pełna treść postanowienia dostępna tutaj.

Share

Zobacz również

Leave a Reply