Realizują kolejny projekt wspinaczkowy „Aktywne pogranicze”

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze realizuje kolejny projekt wspinaczkowy „Aktywne pogranicze”. Dzisiaj (piątek, 29 października) na Zadziernej, najwyższym wzniesieniu wzgórz Bramy Lubawskiej, prace osobiście nadzorował starosta Jarosław Gęborys, naczelnik wydziału promocji Edyta Drzewiecka i przedstawiciele Nadleśnictwa Kamienna Góra.

Przypominamy, że Starostwo w partnerstwie ze stroną czeską i lokalnymi samorządami zakończyło już dwa duże projekty wspinaczkowe: „Budowa tras wspinaczkowych na pograniczu polsko-czeskim” i „Rozwój turystyki aktywnej”. W ramach projektu powstały trasy wspinaczkowe, drukowany przewodnik oraz film promocyjny. Cały proces powstawania tras wspinaczkowych był prezentowany na naszym portalu (linki poniżej). 

  1. Skały/Urwisko Góra Trzy Kawałki – Lubawka.

  2. Zadzierna nad Zbiornikiem Bukówka – Lubawka.

  3. Spękane Skały – Miszkowice.

  4. Kamieniołom Pod Pustelnią – Lubawka.

Obecnie trwa etap realizacji trzeciego projektu pn. „Aktywne pogranicze”, który jest również realizowany pod okiem Mateusza Paradowskiego z Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”.

Od 2019 roku Powiat Kamiennogórski prowadzi intensywne działania ukierunkowane na poszerzenie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza. W tym celu skupiono się na aktywnych formach uprawiania turystyki i sportu, głównie na wspinaczce skałkowej. Dzięki naturalnemu ukształtowaniu terenu, w sposób nieingerujący w środowisko udało się stworzyć nowy produkt turystyczny w regionie umożliwiający bezpieczne uprawianie wspinaczki skałkowej. Rozwój tej nowej gałęzi turystyki kwalifikowanej możliwy był dzięki złożonym do Euroregionu Nysa wnioskom i otrzymanemu dofinansowaniu.
Proces zagospodarowania terenów wspinaczkowych polega na przygotowaniu i oczyszczeniu terenu, zaprojektowaniu przebiegu tras, a następnie zainstalowaniu bezpiecznych, spełniających normy punktów asekuracyjnych. W ciągu 3 lat pod wspinaczkę skałkową zagospodarowane zostały terenu góry Zadzierna, Urwisko Góra Trzy Kawałki, Spękane Skały oraz Kamieniołom Pod Pustelnią. Łącznie powstało ponad 120 dróg wspinaczkowych, część z nich została wytyczona na nowo, część natomiast zrewitalizowana. Przeważająca większość dróg wspinaczkowych na tym terenie świetnie nadaje się dla osób początkujących oraz dla młodzieży i dzieci pod opieką dorosłych. Ponadto w każdym projekcie znalazły się inne działania, które dodatkowo uatrakcyjniły powstały produkt turystyczny:

– wykonano i zamontowano tablice informacyjne ze skałoplanami ułatwiającymi wspinaczkę;
– wykonano montaż małej infrastruktury turystycznej typu wiata turystyczna, ławki, miejsce na ognisko czy kosze na śmieci;
– zrealizowano szereg działań promocyjnych jak druk folderu promującego trasy wspinaczkowe, mapy wspinaczkowej i turystycznej oraz nagrano film promocyjny, a także organizowano bezpłatny cykl wycieczek pieszych i rowerowych;
– wykonano montaż stacji ładowania małej elektromobilności w każdej z gmin powiatu kamiennogórskiego.

Wartość powyższych działań, w trzech projektach, wynosi ponad 67 000 euro – z czego aż 85% stanowi dofinansowanie.

Wszystkie powyższe projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Zobacz inne

Leave a Comment