Ranny bocian

Od zeszłego tygodnia jeden z naszych „czadrowskich” bocianów ma złamaną nogę. Najprawdopodobniej urazu dostał przy ostatnich silnych podmuchach wiatru. Bocian pomimo złamanej kończyny potrafi latać co utrudnia jego ewentualne schwytanie, celem udzielenia pomocy. Jeżeli kończyna ma otwarte złamanie, czego nie można jeszcze stwierdzić, bocian kwalifikuje się do uśpienia.

Polskie prawo niezbyt precyzyjnie określa, kto jest odpowiedzialny za udzielanie pomocy rannym ptakom. Według ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (rozdz. 2 art. 7) obowiązek ten spoczywa na gminie, do której obowiązków własnych należą: „sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej”. Ponieważ często gminy nie mają środków finansowych na zapewnienie takiej pomocy może w tym przypadku pomóc straż pożarna.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419), dozwolone jest chwytanie zwierząt rannych i osłabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej lub przemieszczania do ośrodków rehabilitacji zwierząt. Rannego bociana powinien wcześniej obejrzeć lekarz weterynarii aby określić stopień obrażeń i zdecydować, czy ptak nadaje się do leczenia czy niestety konieczne będzie jego uśpienie.

Sprawę rannego bociana zgłosiliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Share

Zobacz inne

One Thought to “Ranny bocian”

  1. […] Z przykrością informujemy, iż „czadrowski” bocian nie przeżył próby leczenia. Przypominamy, iż bocian uszkodził jedną z nóg podczas silnych podmuchów wiatru, o czym pisaliśmy tutaj >>. […]

Leave a Comment