Rajd jest dobry na wszystko

Stowarzyszenie Dom z Szarocina i Stowarzyszenie Brama Czadrowska z Czadrowa realizują projekt dofinansowany przez Gminę Kamienna Góra. Mieszkańcy DPS Szarocin wspólnie z mieszkańcami gminy spędzili dwa wspaniałe dni w Rudawach Janowickich.

Przypominamy, iż stowarzyszenia wspólnie podjęły współpracę przy realizacji projektu „Rajd jest dobry na wszystko”, w ramach zadania publicznego w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku wspieranego przez Gminę Kamienna Góra. Stowarzyszenia zaplanowały dwie wycieczki (dwudniową i jednodniową), z których pierwsza została właśnie zrealizowana.

W programie wycieczki dwudniowej, z noclegiem w dawnym schronisku turystycznym Czartak w Czarnowie, znalazło się wejście na górę Skalnik, która jest najwyższym szczytem Rudaw Janowickich, ognisko integracyjne oraz zdobywanie Wielkiej Kopy. Dodatkowymi atrakcjami było poznawanie kultury hinduskiej w Świątyni Nowe Śantipur Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny w Czarnowie, które przyjęło całą wycieczkę bardzo gościnnie oraz zwiedzanie Kościoła Filialnego Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Raszowie, jednego z cenniejszych zespołów budowli zabytkowych w okolicach Kamiennej Góry.

Zakładanym celem realizacji powyższego zadania publicznego jest m.in. zwiększenie świadomości mieszkańców gminy o turystyce pieszej, promocja aktywności fizycznej, zdrowego i ekologicznego trybu życia w równowadze ze środowiskiem naturalnym oraz poszerzenie wiedzy na temat turystyki pieszej, poprzez warsztaty edukacyjne.Share

Zobacz inne

Leave a Comment