Rajd jest dobry na wszystko

Stowarzyszenie Brama Czadrowska z Czadrowa wspólnie ze Stowarzyszeniem Dom z Szarocina podjęło współpracę przy realizacji projektu „Rajd jest dobry na wszystko”, w ramach zadania publicznego w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku wspieranego przez Gminę Kamienna Góra.

Stowarzyszenia zaplanowały dwie wycieczki (dwudniowa i jednodniowa), które będą przebiegać atrakcyjnymi miejscami gminy Kamienna Góra.

W ramach projektu odbędzie się spotkanie warsztatowe z przewodnikiem, który opowie o przygotowaniach do pieszej wędrówki oraz szkolenie z zakresu bezpiecznego poruszania się na drogach. Jedno ze szkoleń przeprowadzi przedstawiciel Policji, kolejne szkolenie zostanie przeprowadzone przez przedstawiciela Nadleśnictwa Kamienna Góra.

W programie wycieczki dwudniowej, z noclegiem w dawnym schronisku turystycznym Czartak w Czarnowie (foto powyżej), znajduje się wejście na górę Skalnik, która jest najwyższym szczytem Rudaw Janowickich, ognisko integracyjne i inne atrakcje.

Zakładanym celem realizacji powyższego zadania publicznego jest m.in. zwiększenie świadomości mieszkańców gminy o turystyce pieszej, promocja aktywności fizycznej, zdrowego i ekologicznego trybu życia w równowadze ze środowiskiem naturalnym oraz poszerzenie wiedzy na temat turystyki pieszej, poprzez warsztaty edukacyjne.

Realizację projektu zaplanowano na przełomie czerwca i lipca 2018 roku.

Panorama z punktu widokowego (góra Skalnik i pasmo Karkonoszy)Share

Zobacz inne

Leave a Comment