Radni zmienili statut Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze

Podczas XXII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra radni zmienili uchwałę w sprawie statutu Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze. Przypominamy, że obowiązująca uchwała nie przewidywała zwolnień z czesnego, choć placówka z powodu pandemii jest nieczynna.

Za zmianą uchwały głosowało 15 radnych, wszyscy byli za.
Rodzice dzieci z miejskiego żłobka zostaną zwolnieni z opłat w czasie, gdy placówka jest zamknięta z powodu pandemii.

Przypominamy, że kamiennogórscy radni obradują dziś w nadzwyczajnym trybie. Po raz pierwszy w historii miasta radni spotykają się na sesji on-line przed ekranami komputerów.
W Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza w bezpiecznej odległości od siebie zasiedli jedynie członkowie prezydium rady miasta: przewodniczący Janusz Jarosz oraz wiceprzewodniczący Violetta Majak i Jerzy Basta.

Zobacz inne

Leave a Comment