Radni zabezpieczyli wkład własny na remont Domu Loży w Kamiennej Górze

Na wczorajszej (środa, 28 kwietnia) sesji radni gminy Kamienna Góra zabezpieczyli wkład własny do zadania inwestycyjnego dotyczącego remontu więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia na budynku byłej resursy kupieckiej z 1799 roku, która mieści się przy ul. Okrzei 14 w Kamiennej Górze (tzw. Dom Loży).

Przypominamy, że zaplanowana na ten rok inwestycja została wsparta kwotą 370 tys. zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach rozstrzygniętego naboru wniosków z programu “Ochrona zabytków”, o czym informowaliśmy w lutym br.

Otrzymane środki, uzupełnione wkładem własnym z budżetu gminy, pozwolą sfinansować najpilniejsze prace związane z ratowaniem obiektu, który jest wpisany do rejestru zabytków i od października 2018 roku, w wyniku nabycia spadku po nieżyjącym właścicielu, stał się własnością gminy Kamienna Góra.

Dzięki pozyskanej przez gminę dotacji zostanie wykonany remont więźby dachowej, która aktualnie jest w bardzo złym stanie technicznym oraz zostanie wymienione pokrycie dachowe. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy wspomnianych prac.

Zobacz inne

Leave a Comment