Radni wyrazili zgodę na budowę w Czadrowie budynku komunalnego przez TBS

Na dzisiejszym (czwartek, 13 maja) wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Kamienna Góra radni spotkali się z prezesem TBS-u Władysławem Niemasem. Po przeprowadzonej burzliwej dyskusji wszyscy radni wstępnie wyrazili zgodę na współpracę z Towarzystwem Budownictwa Społecznego, które zrealizuje budowę budynku komunalnego na terenie miejscowości Czadrów (gm. Kamienna Góra). Odpowiednia uchwała zostanie przedstawiona na sesji. Budynek wielorodzinny (18 lokali) zostanie sfinansowany z różnych źródeł. Planowany koszt przedsięwzięcia inwestycyjnego, bez wartości gruntu oszacowano na kwotę ponad 5 mln zł.

Środki własne gminy Kamienna Góra to 3 190 000 zł, w tym środki finansowe planowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa to 504 000 zł, środki z budżetu gminy to 600 000 zł, finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat to 1 300 000 zł, przewidywana partycypacja przyszłych najemców to 786 000 zł, preferencyjny kredyt z programu rządowego, o który ubiegać się będzie TBS to 1 850 000 zł.

Budynek ma zostać wybudowany na działce przy istniejącym osiedlu wielorodzinnym w Czadrowie. Mieszkania zostaną przygotowane pod klucz. Budynek będzie posiadał windę, w planach jest m.in. zamykany parking z indywidualnymi miejscami postojowymi, specjalne pomieszczenie na rowery, ogrzewanie sufitowe, panele fotowoltaiczne na dachu, pompa ciepła czy odzysk energii z zanieczyszczonego powietrza za pomocą rekuperatora. 

Do tematu wrócimy.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment