Radni wyrazili zgodę na budowę nowoczesnej remizy w Ptaszkowie

Podczas XXII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra radni przegłosowali uchwałę w sprawie budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 10 było za, 4 się wstrzymało.

Na wykonanie zadania zostały ogłoszone już trzy przetargi. Dwa pierwsze unieważniono ze względu na wątpliwości dotyczące najniższych ofert. W trzecim przetargu najniższa oferta wynosiła 3,4 mln zł. Gmina na wykonanie zadania planowała przeznaczyć 3,2 mln zł. Dotacja z UE wynosi 1,36 mln zł. Podczas dzisiejszej sesji radni wyrazili zgodę, aby różnica została pokryta z budżetu gminy.

Demonstracyjny budynek pełniący funkcję świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Ptaszkowie ma stanąć przy węźle drogi S3 Kamienna Góra Północ. Ma pełnić rolę budynku demonstracyjnego w zakresie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań w budownictwie. W planowanym budynku przewiduje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna), systemów zarządzania energią (czujniki temperatury, termostaty, sterowanie pompą ciepła przez internet) i innych elementów demonstracyjnych (zielony dach, system odzyskiwania wody deszczowej).

Share

Zobacz również

Leave a Reply