Radni Gminy Kamienna Góra wizytowali Sanikom

W dniu 27 listopada 2019 roku radni Gminy Kamienna Góra wizytowali Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom znajdujące się w Lubawce. To właśnie tam trafiają śmieci produkowane przez mieszkańców gminy Kamienna Góra i nie tylko. Radni wraz z wójtem Patrykiem Strausem, zastępcą Panią Małgorzatą Buszkiewicz i kierownikiem referatu Panią Małgorzatą Sajdak postanowili zapoznać się z problematyką segregacji i odzyskiwania odpadów bezpośrednio w Sanikomie.

Podczas wizyty przedyskutowano nasilające się problemy związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które coraz bardziej wpływają na opłaty za wywóz śmieci. Z powodu unijnych wytycznych ceny odbioru odpadów rosną w całej Polsce. Radni byli zgodni, że wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy obowiązujących dotąd stawkach są niewystarczające, aby system odbioru odpadów mógł funkcjonować prawidłowo.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment