Radni Gminy Kamienna Góra wizytowali placówki szkolne

W dniu 19 sierpnia br. członkowie Komisji Społecznej wspólnie z zastępcą wójta Małgorzatą Buszkiewicz odwiedzili placówki szkolne, dla których Gmina Kamienna Góra jest organem prowadzącym: Szkołę Podstawową im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach, Publiczną Szkołę Podstawową w Ptaszkowie oraz Szkołę Podstawową w Krzeszowie.

Radni zapoznali się ze stanem przygotowań placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021. Przedyskutowali z dyrektorami sprawy dotyczące wykonanych, tegorocznych remontów, zapoznali się z kolejnymi potrzebami zmierzającymi do zmodernizowania i doposażenia prowadzonych przez gminę placówek oraz przygotowania ich do nowej rzeczywistości związanej z pandemią koronawirusa.

Share

Zobacz również

Leave a Reply