Rada udzieliła Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium i wotum zaufania

Podczas dzisiejszej (piątek, 27 maja) XL Sesja Rady Gminy Marciszów, radni udzielili wójtowi Wiesławowi Cepielikowi wotum zaufania. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, 12 było za, 3 było przeciw.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marciszów za rok 2021 i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021 radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, 14 było za, 1 był przeciw.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment