Rada udzieliła Wójtowi Gminy Kamienna Góra absolutorium i wotum zaufania

Podczas dzisiejszej (środa, 31 maja) Sesji Rady Gminy Kamienna Góra, wszyscy obecni radni zagłosowali jednomyślnie za udzieleniem wójtowi Patrykowi Strausowi wotum zaufania.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za rok 2022, zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Kamienna Góra za rok 2022, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamienna Góra absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, wszystkimi głosami „za” udzielono również absolutorium Wójtowi Gminy Kamienna Góra.

Na terenie naszego powiatu jedynie w Gminie Wiejskiej Kamienna Góra dobre relacje wójta z przewodniczącym rady i radnymi pozwalają na kulturalną pracę i wspólną realizację zadań na terenie gminy. Omawianie trudnych spraw i opiniowanie projektów uchwał odbywa się na komisjach, a podczas transmisji z obrad sesji nikt nie próbuje nikomu “dowalić”.

Share

Zobacz inne