Rada udzieliła Wójtowi Gminy Kamienna Góra absolutorium i wotum zaufania

Podczas dzisiejszej (środa, 26 maja) XXXI Sesji Rady Gminy Kamienna Góra, wszyscy obecni radni zagłosowali jednomyślnie za udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za rok 2020, zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Kamienna Góra za rok 2020, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamienna Góra absolutorium, informacją o stanie mienia gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, wszystkimi głosami „za” udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Kamienna Góra.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment