Rada udzieliła Wójtowi Gminy Kamienna Góra absolutorium i wotum zaufania

W dniu 24 czerwca 2020 roku w sali widowiskowej Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Krzeszowie, podczas XX Sesji Rady Gminy Kamienna Góra, wszyscy obecni radni zagłosowali jednomyślnie za udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za rok 2019, zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Kamienna Góra za 2019 rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamienna Góra absolutorium, informacją o stanie mienia gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wrocławiu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium również wszystkimi głosami „za” udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Kamienna Góra.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz