Rada udzieliła Wójtowi Gminy Kamienna Góra absolutorium i wotum zaufania

W dniu 26 czerwca 2019 roku w sali widowiskowej Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Krzeszowie, podczas VIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra, Rada Gminy zagłosowała jednomyślnie za udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za rok 2018, zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Kamienna Góra za rok 2018, informacją o stanie mienia gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, również wszystkimi głosami „za” udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Kamienna Góra.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment