Rada udzieliła jednogłośnie Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium i wotum zaufania

Podczas dzisiejszej (piątek, 28 maja) XXIX Sesja Rady Gminy Marciszów, radni udzielili wójtowi Wiesławowi Cepielikowi wotum zaufania. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, wszyscy byli “za”.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marciszów za rok 2020 i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020 wszystkimi głosami „za” udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów.

Share

Zobacz również

Leave a Reply