Rada Programowa Strefowego Klastra Edukacyjnego w Kamiennej Górze

W sali kamiennogórskiego Muzeum Tkactwa odbyło się dziś (poniedziałek, 5 grudnia) uroczyste posiedzenie Rady Programowej Strefowego Klastra Edukacyjnego SSEMP S.A. z udziałem Marzeny Machałek – Sekretarz Stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

Prezes SSEMP S.A. Tadeusz Rycharski przedstawił główne kierunki działalności strefy. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Strefowego Klastra Edukacyjnego. Jednym z prelegentów na posiedzeniu Rady Programowej byli przedstawiciele Polskiego Klastera IoT i AI SINOTAIC, którzy przekazali informacje dotyczące transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i regionów, a także kompetencji przyszłości i umiejętności cyfrowych.

W ramach Ogólnopolskiej sieci Showroomów Innowacji IoT zostały uruchomione dwa nowe punkty, które będą znajdowały się w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze.

Kolejnym prelegentem była firma 5SAUTOMATE, która omówiła temat „Roboty przemysłowe – efektywna automatyzacja”. Odbył się również pokaz robota.

W ramach podejmowanych działań Strefowy Klaster Edukacyjny podpisał Porozumienia Partnerskie z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu oraz z firmą 5SAutomate S.A.

Deklarację przystąpienia do klastra podpisały firmy: Toyota Boshoku Poland sp. z o.o. oraz RENA Polska sp. z o.o.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment