Rada Gminy Kamienna Góra przeciwna wariantom linii kolejowej dużych prędkości

W środę, 27 kwietnia Rada Gminy Kamienna Góra podejmie głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu proponowanych na terenie gminy Kamienna Góra wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Uchwała zostanie przekazana Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Infrastruktury, Zarządowi Spółki Centralny Port Komunikacyjny spółka z o.o., Pełnomocnikowi Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wiadomości Wojewodzie Dolnośląskiemu i Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

Przypominamy, że Gmina Wiejska Kamienna Góra i jej mieszkańcy wyrazili zdecydowany sprzeciw względem zaproponowanych wariantów przebiegu nowych linii kolejowych. Stanowisko, które zostało wysłane do firmy BBF, opracowującej Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe oraz do spółki CPK, prezentowaliśmy tutaj.

Apel stanowiący wyraz solidarności z mieszkańcami, wyrażającymi sprzeciw wobec przebiegu proponowanych wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego na terenie powiatu kamiennogórskiego ma podjąć również Rada Powiatu Kamiennogórskiego we wtorek, 26 kwietnia.

Więcej informacji o CPK prezentujemy tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment