Rada Działalności Pożytku Publicznego

Dziś w Urzędzie Gminy Kamienna Góra odbyło się kolejne spotkanie w sprawie utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego. W tworzeniu RDPP uczestniczy również przedstawiciel Czadrowa, jakim jest Stowarzyszenie Brama Czadrowska. Celem dzisiejszego spotkania było m. in. wypracowanie trybu powoływania członków oraz ustalenie standardów dotyczących uchwały powołującej RDPP.

Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ o charakterze opiniodawczo-doradczym. Jej działalność reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Do zadań rady gminnej należeć będzie w szczególności:
– opiniowanie projektów strategii rozwoju,
– opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
– udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami,
– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecenia tych zadań do realizacji przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Niebawem zostanie zorganizowane spotkanie członków Stowarzyszenia Brama Czadrowska, na którym zostanie wyłoniony przedstawiciel Stowarzyszenia na kandydata do RDPP.
W skład RDPP wejdzie czterech przedstawicieli organizacji, którzy uzyskają największą ilość głosów po zgłoszeniu kandydatów. Kandydaci zostaną zgłoszeni przez organizacje pozarządowe działające w Gminie Kamienna Góra, w tym nasze Stowarzyszenie Brama Czadrowska.
Informacja o spotkaniu członków Stowarzyszenia Brama Czadrowska w sprawie wyłonienia kandydata do RDPP zostanie ogłoszona osobnym komunikatem.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment