Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy

Informujemy, iż w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin znajdującym się przy ul. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze tel. 75 744 19 44 (foto powyżej), będą udzielane następujące bezpłatne formy pomocy:

1. Pomoc psychospołeczna dla ofiar przemocy domowej, spotkania indywidualne, poniedziałek godz. 15:00 -17:30.

2. Udzielanie informacji nt. pomocy w zakresie uzależnień, przemocy, wstępna diagnoza i dyżur przy telefonie, środa godz. 15:00 – 17:00.

Pomocy z w/w zakresu udziela Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień.Share

Zobacz inne

Leave a Comment