Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Kamienna Góra rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań przedstawionych w złożonych ofertach. Konkurs obejmował zadania w zakresie:

1) turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku,
2) ratownictwa i ochrony ludności,
3) działalności charytatywnej na rzecz osób najuboższych.

Łącznie organizacje pozarządowe złożyły 7 ofert, z których wszystkie uzyskały wsparcie w formie dotacji celowej. W niektórych przypadkach jest ono niższe od kwoty wnioskowanych.

Szczegółowe wyniki oceny złożonych ofert i wysokość przyznanych dotacji dostępne tutaj.

Źródło: Gmina Kamienna Góra

Share

Zobacz inne

Leave a Comment