Przywitano uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

W sali Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyła się dziś (czwartek, 1 września) uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili: wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska oraz kapitan Bartłomiej Paczewski z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kłodzku. W tym roku szkolnym naukę w klasach pierwszych szkoły branżowej i technikum rozpoczyna 317 uczniów w dziesięciu klasach pierwszych. Ogółem w 33 oddziałach szkoły naukę rozpocznie 832 uczniów.