Przygotowują projekt modernizacji szkoły przy ul. Lubawskiej

Dziesięć ofert wpłynęło w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku byłej szkoły przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze.  Po modernizacji powstanie tam miejski żłobek, przedszkole oraz Dom Dziennego Pobytu dla kamiennogórskich seniorów.Na wykonanie projektu zabezpieczono w miejskim budżecie 350 tys. złotych. Wśród dziesięciu złożonych ofert ceny oscylują od nieco ponad 117 tys. złotych do ponad 510 tys. złotych. Pod koniec ubiegłego roku kamiennogórski samorząd pozyskał 2,5 mln złotych dotacji na modernizację dawnej szkoły. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – Prace będziemy etapować i realizować w … Czytaj dalej Przygotowują projekt modernizacji szkoły przy ul. Lubawskiej