Przetarg na zbycie działki niezabudowanej w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie działki niezabudowanej nr 641/5 o powierzchni 1741m2 położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry przy ul. Wrzosowej. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę 85 300,00zł. brutto.

Przetarg odbędzie się 12 marca 2020 r. o godz.900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 9 000,00zł. do dnia 9 marca 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2020) .

Share

Zobacz inne

Leave a Comment