Przetarg na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przy ul. Wiejskiej

Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu – z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przy ul. Wiejskiej w Kamiennej Górze.

Cena wywoławcza za dzierżawę gruntu o powierzchni 432,00 m2 ustalona została na kwotę 293,76 zł brutto rocznie.

Przetarg odbędzie się 6.06.2023 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 50,00 zł do dnia 31.05.2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 Bank PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. 75 64-55-134.

Zobacz inne