Przełożono prace remontowe kościoła pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku

W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu dachu kościoła pw. Św. Józefa w Krzeszowie spowodowaną uszkodzeniem poszycia dachu przez huragan, jak również dużą wartością kolejnego etapu remontu dachu kościoła w Krzeszówku, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie jest zmuszone do przełożenia tegoż etapu na 2020 rok. Przełożenie prac nie jest jednoznaczne z ich całkowitym wstrzymaniem. Na rok 2019 zaplanowano kolejny etap remontu wieży kościoła tj. zakończenie remontu konstrukcji w szczególności konstrukcji dzwonnicy oraz wymianę stolarki okiennej. Stosowne wnioski zostały złożone do MSWiA oraz Województwa Dolnośląskiego. Zaś w ramach środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostaną podjęte starania do przeprowadzenia pierwszego etapu (technicznego) konserwacji ołtarza głównego, mocno uszkodzonego poprzez działalność owadów.

O trwających pracach remontowych kościoła pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, uważanego za kolebkę krzeszowskiego opactwa, pisaliśmy już na naszym portalu. Artykuły dostępne poniżej.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment