Przekazanie motopompy szlamowej dla jednostki OSP w Miszkowicach

W dniu 22 listopada 2019 roku w remizie jednostki  OSP w Miszkowicach Zastępca Burmistrza Lubawki – Sławomir Antoniewski wraz z Komendantem Gminnym Piotrem Rybakiem przekazali przedstawicielom jednostki OSP w Miszkowicach p. Leszkowi Kowalowi i p. Piotrowi Królowi motopompę szlamową, która służyć będzie poprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy Lubawka.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał dofinansowanie gminom w ramach konkursu “Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019”.  Gmina Lubawka znalazła się wśród gmin, którym udzielono pomocy finansowej w wysokości 5 500 zł na realizację projektu pn. “Doposażenie jednostki OSP w Miszkowicach w sprzęt wyposażenia technicznego”. W ramach projektu zakupiono motopompę szlamową. Ponadto została przekazana lampa ostrzegawcza, która została zakupiona z funduszu Gminy Lubawka.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment