Przekazanie dotacji

Dnia 17 stycznia 2017 roku w Urzędzie Miasta Kamienna Góra odbyło się spotkanie Burmistrza Krzysztofa Świątka, Prezydenta Miasta Wałbrzych Romana Szełemeja i Wójta Gminy Kamienna Góra Patryka Strausa.

Briefing prasowy dotyczył środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020. Podczas briefingu zostały oficjalnie przekazane dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji.

Wśród projektów wybranych do dofinansowania znalazły się następujące projekty z naszego terenu:

Miasto Kamienna Góra:
„Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze”,
„Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miejskiej Kamienna Góra”,

Gmina Kamienna Góra:
„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kamienna Góra”,
„E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Kamienna Góra”.

Jeden ze złożonych projektów do realizacji w ramach RPO WD 2014-2020 dotyczył przebudowy i rozbudowy świetlicy w sołectwie Czadrów na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości oferującego szkoleniowe i doradcze wsparcie biznesu. Kosztorys na tą realizację opiewa na kwotę 1 013 147 zł. wartości zadania i 658 957 zł. wartości dotacji. Wniosek jest na etapie oceny formalnej.

Wybór projektów do dofinansowania został zatwierdzony w imieniu Aglomeracji Wałbrzyskiej przez jej Lidera – Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, a następnie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zobacz inne

Leave a Comment