Przegląd gwarancyjny ścieżki rowerowej

Wójt Patryk Straus poinformował, że zgodnie z zawartą umową zbliża się termin wykonania przeglądu gwarancyjnego ścieżki rowerowej na odcinku Czadrów-Krzeszów. Już dzisiaj wiadomo, że uzupełnienia wymagają barierki, a część z nich stabilizacji.

Podczas dzisiejszej rozmowy ustalono z wykonawcą, że przebudowie poddane zostaną również słupki zabezpieczające, na które zwracała uwagę część użytkowników ścieżki. Dotychczasowe dwa słupki osadzone w asfalcie zastąpione zostaną 3 słupkami (1 w asfalcie + 2 na poboczach). Zabezpieczenie będzie więc takie same jak na miejskim odcinku ścieżki. Wykonawca zrealizuje przebudowę zabezpieczeń na własny koszt.

Przypominamy, że cały proces budowy dróg rowerowych dostępny na naszym portalu w tagach ścieżka rowerowa.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz