Przedszkole Publiczne w Marciszowie pozostanie zamknięte do 7 czerwca

Przedszkole Publiczne w Marciszowie pozostanie zamknięte do 7 czerwca 2020 roku.

Ze względu na wciąż istniejące zagrożenie związane z COVID-19, Wójt Gminy Marciszów, na wniosek Dyrektora ZSP w Marciszowie podjął decyzję o dalszym zawieszeniu zajęć w Przedszkolu do dnia 7 czerwca 2020 roku.

Zajęcia w klasach I-III, zajęcia rewalidacji i konsultacje dla uczniów klas VIII, zgodnie z wolą rodziców, którzy nie zadeklarowali chęci uczestnictwa dzieci w ww. zajęciach, będą odbywały się zdalnie w aplikacji ZOOM.

Jednocześnie informujemy, że w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych spowodowanym COVID-19, rodzice/opiekunowie dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz