Przedszkola i szkoły przygotowane do wznowienia działalności

Wójt Patryk Straus poinformował, że przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienna Góra, są przygotowywane do wznowienia działalności od 27 maja 2020 roku.

W placówkach oświatowych będą odbywały się wyłącznie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice ze względu na konieczność powrotu do pracy, nie są w stanie zapewnić opieki. Zajęcia dydaktyczne nadal będą realizowane w formie zdalnej.

Potrzebę zorganizowania opieki zgłosili rodzice 26 dzieci z klas I-III oraz 25 dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Od 20 maja 2020 roku w szkołach mogą odbywać się za zgodą rodziców zajęcia rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

Od 25 maja 2020 roku uczniowie klas VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji o charakterze dobrowolnym ze wszystkich przedmiotów, a w szczególności z tych przedmiotów, z których będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

Od 1 czerwca 2020 roku uczniowie wszystkich klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji o charakterze dobrowolnym ze wszystkich przedmiotów. Konsultacje mogą obywać się na terenie szkoły za zgodą rodziców.

Decyzja o uruchomieniu opieki dla dzieci przedszkolnych oraz dzieci z klas I-III zostanie potwierdzona do 26 maja – niezwłocznie po otrzymaniu wyników badań pracowników, wykluczających obecność wirusa COVID-19.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment