Przebudowano drogę w Pastewniku

W Pastewniku (gm. Marciszów) zakończono przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych i budynków mieszkalnych. Wykonawca ułożył już warstwę asfaltu. Reportaż fotograficzny z przygotowania podłoża i komentarz wójta Wiesława Cepielika prezentowaliśmy tutaj.

Wartość inwestycji wyniosła blisko 502 tys. zł. Dofinansowanie w kwocie ponad 110 tys. zł zostało udzielone z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.
Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment