Przebudowa układu komunikacyjnego Starego Miasta

Przypominamy, że trwa III etap przebudowy układu komunikacyjnego Starego Miasta.

Obecnie przebudowywana jest nawierzchnia chodników i nowych miejsc postojowych w obrębie ulicy Stefana Żeromskiego w Kamiennej Górze. Zamontowane zostaną również elementy małej architektury i utworzone tzw. elementy zielone.

Zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wszystkie prace remontowe związane z projektem mają potrwać do końca sierpnia 2019 roku.

Share

Zobacz również

Leave a Reply