Prokuratura w Kamiennej Górze prowadzi śledztwo przeciwko Arkadiuszowi B.

Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze prowadzi śledztwo przeciwko Arkadiuszowi B., podejrzanemu o posiadanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz ich odpłatne udzielanie.

W dniu 23 lipca 2018 roku funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze dokonali przeszukania mieszkania zajmowanego przez 45–letniego mieszkańca Kamiennej Góry. Podczas wykonywania czynności ujawniono między innymi znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych – ponad 750 gram ziela konopi innych niż włókniste oraz ponad 120 gram metamfetaminy. Policjanci zabezpieczyli również pieniądze w kwocie ponad 140.000 złotych.

Arkadiusz B. ostał zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze, gdzie usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających, a także ich odpłatnego udzielania innym osobom. Jak bowiem ustalono w toku postępowania, mężczyzna od co najmniej 2016 roku sprzedawał narkotyki.

Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów.

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanym Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania.

W dniu 25 lipca 018 roku Sąd uwzględnił wniosek Prokuratury.

Ujawnione w mieszkaniu podejrzanego pieniądze w kwocie powyżej 140.000 zł zostały objęte zabezpieczeniem majątkowym na poczet grożących mu grzywien, przepadku korzyści uzyskanej z przestępstwa oraz innych sankcji o charakterze finansowym.

Zarzucone Arkadiuszowi B. przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności w wymiarze do 10 lat.

źródło: jgora.po.gov.pl

Więcej prokuratorskich komunikatów prasowych w tagach prokuratura.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment