Program wymiany pieców nie ruszy bez uchwały budżetowej

Miasto czeka na uchwalenie budżetu, aby ruszyć z programem wymiany brudnych źródeł ciepła w Kamiennej Górze. Dofinansowanie, o które będą mogli ubiegać się mieszkańcy, ma pochłonąć 1,5 mln złotych.  

Burmistrz Janusz Chodasewicz zwrócił się do kamiennogórskich radnych o jak najszybsze uchwalenie budżetu miasta Kamienna Góra na 2021 roku.  

– Bez uchwały budżetowej nie możemy rozpocząć projektu, dzięki któremu pozbędziemy się w mieście ok. 200 starych, węglowych pieców – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, która nadzoruje projekt, zażądała uzupełnienia dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie. Niezbędne jest przedłożenie w możliwie najszybszym terminie uchwały rady miasta w sprawie budżetu na 2021 rok. Pozostałe gminy uczestniczące w projekcie złożyły komplet wymaganych dokumentów.

– Niemożność podpisania ww. umowy opóźnia realizację projektu zarówno nam, jak i pozostałym gminom uczestniczącym w partnerstwie realizację kolejnych etapów projektu – dodaje burmistrz Chodasewicz.  

Powodzenie projektu wymiany pieców jest teraz w rękach kamiennogórskich radnych.  

Share

Zobacz inne

Leave a Comment