Program Aktywna tablica

Gmina Kamienna Góra pozyskała dotację celową z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 pn. „Aktywna tablica”. Wnioskowana kwota dofinansowania dla jednej szkoły wynosiła maksymalnie 14 tys. złotych, przy czym beneficjent zobowiązany był do pokrycia co najmniej 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem, czyli maksymalnie 3500 zł.

W ramach Programu, wszystkie szkoły podstawowe naszej Gminy zostały wyposażone w interaktywne pomoce dydaktyczne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych min. są to monitory interaktywne, projektory oraz zestaw nagłośnieniowy – zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych szkół określonym we wniosku do organu prowadzącego. Program obejmował również przeszkolenie nauczycieli szkół z zakresu stosowania TIK w nauczaniu oraz wykorzystaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie.
Łączna wartość pomocy zakupionych dla wszystkich czterech szkół Gminy Kamienna Góra to 67.241,00 zł, w tym: kwota dofinansowania – 53.792,80 zł, wkład własny – 13.448,20 zł.

Pozyskane multimedia już od kilku miesięcy wspierają proces uczenia się dzieci i młodzieży w szkołach gminy, umożliwiając im rozwijanie własnych kompetencji. Dzięki TIK uczniowie przenoszą się w świat interaktywnej przygody z nauką, co czyni proces uczenia się bardziej skutecznym.

Nasze szkoły zostały wyposażone w następujące pomoce dydaktyczne:
1. Szkoła Podstawowa w Krzeszowie – dwa monitory interaktywne AVTEK TOUCHSCREEN 65” PRO
2. Zespół Szkół w Pisarzowicach – dwa monitory interaktywne AVTEK TOUCHSCREEN 65” PRO
3. Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie – monitor interaktywny AVTEK TOUCHSCREEN 55” z komputerem, projektor ultrakrótkoogniskowy EPSON EB, tablica interaktywna AVTEK TT, zestaw nagłośnieniowy SKYTECH AZ z mikrofonem, soundbar bluetooth AV
4. Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – monitor interaktywny AVTEK TOUCHSCREEN 55” z komputerem, projektor ultrakrótkoogniskowy EPSON EB, projektor krótkoogniskowy VIVITEK DX881STShare

Zobacz inne

Leave a Comment