Primus Inter Pares

Podczas XXXII Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego, która odbyła się we wtorek 20 czerwca 2017 roku wręczone zostały nagrody Primus Inter Pares.
Nagroda przyznawana jest uczniom szczególnie uzdolnionym, wyróżniającym się zarówno wysokimi wynikami w nauce, pracą na rzecz szkoły oraz społeczności lokalnej.

Warunkiem przyznania nagrody jest:

– średnia ocen ucznia w poprzednim roku nauki i w semestrze poprzedzającym miesiąc przyznania nagrody w wysokości od 4,00;
– szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne ucznia, poparte wynikami w zawodach, konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatu, województwa lub kraju;
– działalność ucznia na rzecz szkoły lub społeczności lokalnej.

Nagrody Primus Inter Pares 2017 otrzymali:

Zespół Szkół Ogólnokształcących
1. Aleksandra Drzewińska
2. Karolina Grzeszczyk
3. Mateusz Kożuch
4. Łukasz Mućwicki
5. Oliwia Salamon
6. Kamila Sobiechowska

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
1. Natalia Dobrzańska
2. Łukasz Ferenc
3. Agata Kiełbasa
4. Paulina Królczyk
5. Krystian Nakonieczny
6. Adrian Smoleń
7. Natalia Tokarczyk

Zespół Szkół Specjalnych
1. Damian Kuklis

Podczas sesji zostali także nagrodzeni uczniowie ostatnich klas gimnazjów z terenu powiatu kamiennogórskiego, którzy swoimi zainteresowaniami i pasją promują powiat kamiennogórski na arenach ogólnopolskich. A są to:

Grzegorz Dereń – Gimnazjum im. Żołnierzy Sybiru w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce;
Jakub Fujar – Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół w Kamiennej Górze;
Klaudia Jakobschy – Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Krzeszowie;
Jakub Kuklis – Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Fot./info: kamienna-gora.pl

Share

Zobacz inne

Leave a Comment