Prezentacja “Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2021”

W Karpaczu trwa XXX Forum Ekonomiczne. Od kilku lat wydarzeniem inaugurującym jest prezentacja Raportu przygotowanego wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Ta publikacja należy do najważniejszych i najbardziej obszernych opracowań na temat sytuacji gospodarczej i społecznej w Polsce oraz w regionie.

W tym roku w prezentacji Raportu wzięli udział rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, Wicepremier Piotr Gliński, oraz prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Na początku prezentacji raportu krótkie wprowadzenie wygłosił Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, Zygmunt Berdychowski. Podkreślił on rolę, jaką odgrywa Raport: – Jest to opracowanie, które powinno znajdować się w każdym ważnym gabinecie nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Odpowiada na pytanie „dlaczego” – dlaczego nasza gospodarka rozwija się w takim tempie.

Następnie, głos zabrał Wicepremier Piotr Gliński. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że Raport jest doskonałym przykładem współpracy międzysektorowej. – Instytut wraz z uczelnią przedstawiają dokument, którego każde państwo potrzebuje – szczególnie w okresie pandemicznym.

Źródło: forum-ekonomiczne.pl

Share

Zobacz inne

Leave a Comment