Pracownia Orange w Czadrowie ?

Informujemy, iż na najbliższym spotkaniu Stowarzyszenia Brama Czadrowska zostanie poruszony temat zgłoszenia świetlicy w Czadrowie do udziału w programie społecznym Pracownie Orange.
W ramach programu Fundacja Orange bezpłatnie zakłada i pomaga prowadzić multimedialne świetlice w małych miejscowościach.
Zwycięskie lokale zostaną wyposażone w komputery, bezpłatny dostęp do Internetu, drukarki ze skanerami, konsole do gier, telewizory LCD z funkcją wyświetlania prezentacji oraz zestaw mebli. Przekazane zostaną również środki finansowane na odnowienie pomieszczenia oraz na oznakowanie lokalizacji. Fundacja Orange zadba także o wsparcie techniczne, zabezpieczenia antywirusowe sprzętu, a opiekunom świetlic zapewni merytoryczne wsparcie w postaci szkoleń, tutoriali, webinariów, wizyt studyjnych i grantów finansowych przez pierwsze dwa lata aktywności.

orangePrzy składaniu wniosku należy podać pomysły na wykorzystanie Pracowni z pożytkiem dla społeczności lokalnej i przekonać Fundację Orange, że to właśnie u nas mają zrobić pracownię.

Jeżeli zależy Tobie na skoku technologicznym naszej świetlicy napisz jednym zdaniem złożonym jak Ty byś uzasadnił/a powstanie Pracowni Orange w Czadrowie. Wszystkie Wasze opinie zostaną uwzględnione we wniosku składanym przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska. Swoje uzasadnienie wyślij na adres czadrow@onet.pl

Share

Zobacz inne

Leave a Comment