Prace społecznie użyteczne w gminie Marciszów

Od 4 maja 2021 roku gmina Marciszów rozpoczęła realizację programu prac społecznie użytecznych w Marciszowie. Organizatorem prac społecznie użytecznych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku 2021 zorganizowano prace na stanowisku robotnika gospodarczego dla 3 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze.

Źródło: GOPS Marciszów

Share

Zobacz inne

Leave a Comment