Poznawali Zamek Książ z księżniczką Anną Świdnicką

Uczniowie klasy Ia Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się dziś (poniedziałek, 24 października) do Zamku Książ w Wałbrzychu na lekcję pt. „Baśniowy Książ”. Pierwszoklasiści włączyli się tym samym do „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, organizowanych przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Zwiedzenie zamku rozpoczęli od Holu Myśliwskiego z licznymi trofeami łowieckimi Hochbergów, a zakończyli wizytą w Palmiarni.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Beata Galica-Nowak – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Honorowy Członek PTSM.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment